rainas

rainas
2 ráinas, -à adj. (3) , Ms, Slnt, Rt, raĩnas, -à (4) KI269, , Lk, Jn; SD155, Q106, R ruožuotai margas, dryžas: Katinuko uodegytė raina raina, bet gaidelio – dar rainesnė LTsIV408. Raina katė ilgomis drūžėmis J. Kurgi pasidėjo tas mūsų rainasai katinėlis? Aln. Rains katins uodiga nešins, o ta katė vis tą patį (d.) Šts. O tos rainosios katelės nešė visokios meselės LTR(Krtn). Gyvatės tokios pilkos, rainõm nugarom, margom LKKVI278(Antš). Rainas kaip gyvatės kailis LTR(Šll). Lūšis toj rainà, baisi žvėris Kb. Ráinos vištos, o vištyčiai margi Pln. Gegužė kokia rainà y[ra] Kl. Miško keliuku slinko rainas šarvuotis J.Dov. Ai, tie balti [užtiesalai] nieko nė[ra] skalbt, al' tie rainì! Mžš. Aukštai iškeltos dvi sėdynės buvo apdengtos rainais kilimėliais . Raina sermėga N. Ráinas sijonas NdŽ. Rainos akys apgaulingos LTR(Šll). Raini žirniai B, KI563. Žirniai rainì ir pieskoj augo Žln. Kakaruzai (kukurūzai) tie buvo kaip rainieji žirniai Dr. Už gerai verdančius rainuosius žirnius mok geriausią prekę LC1883,5. Rainàsis velnias KI269. Ir šitai avinai šoka ant šlakeliais apkrapytų šlakuotų, rainų ir margų guotų BB1Moz31,10. ^ Kur eini? – Kur katinai raini! (juok.) LTR(Šil).
rainaĩ adv. K, : Rainaĩ margas Dkš. Antanėlis lapterėjo švarko skverną šalin, ištraukė iš po jo ilgą saldainį, rainai nuvyniotą žibančiu ir siauru popierėliu J.Balt.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • rainas — ráinas, rainà, rai̇̃nas, rainà bdv. Rainà vištà, katė̃ …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • rainas — ráinas, rainà, rai̇̃nas, rainà bdv. Rainà vištà, katė̃ …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • rainas — 1 raĩnas sm. (4) 1. ruožas, dryžis: Nukirpo kaip avelę: rainaĩ tik stovi Mlt. Būta šienavimo: pieva rainaĩs tik nuvaryta Mlt. 2. rumbas: Šiandien lig rainų̃ viedrą prilaidžiau pieno Trgn. Suprasi, kaip ilgumo kinkyt arklį: ant ienų galų stovi… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • raina — ráinas, rainà, rai̇̃nas, rainà bdv. Rainà vištà, katė̃ …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • raina — ráinas, rainà, rai̇̃nas, rainà bdv. Rainà vištà, katė̃ …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • Helden (Film) — Filmdaten Deutscher Titel Helden Produktionsland Deutschland …   Deutsch Wikipedia

  • rainelė — rainẽlė sf. (2) NdŽ 1. margas, rainas audeklas: [Papievienė] vis kur nors bėgo, skubėjo ir, pasikaišiusi naminės rainelės sijoną, viską suspėdavo apeiti A.Vien. Visokių rainẽlių priaudžia Vb. Anos suknelė buvo iš naujos rainẽlės Tl. 2. Dt… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • rainis — 1 rainis sm. (1), raĩnis (2) NdŽ, rainỹs (3) 1. rainas audeklas: Ausdavo visokius rainius Ėr. Tokio gražaus rainio pasiuvau kelnes, ir dar tau negerai! Paį. Kai gero rainio išsiaudi, tai gerai kelnėm ir marškom kasdienėm Pnd. Čia reiks rainiais …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • Anita-Blake-Serie — Die Anita Blake Serie ist eine Horrorromanreihe der US amerikanischen Autorin Laurell K. Hamilton aus den 1990ern und 2000ern. Erzählt werden die Abenteuer der Totenbeschwörerin Anita Blake, die ihre Fähigkeiten für die Polizei und… …   Deutsch Wikipedia

  • Bittersüsse Tode — Die Anita Blake Serie ist eine Horrorromanreihe der US amerikanischen Autorin Laurell K. Hamilton aus den 1990ern und 2000ern. Erzählt werden die Abenteuer der Totenbeschwörerin Anita Blake, die ihre Fähigkeiten für die Polizei und… …   Deutsch Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”